ANASAYFA / UZMANLIK ALANLARI / YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DANIŞMANLIĞI
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DANIŞMANLIĞI

Yenilenebilir enerji gücünü güneşten ve diğer doğal kaynaklardan alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen, çevreye emisyon yaymayan enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir.

Türkiye'de üretilen elektriğin %71'i fosil yakıtlardan, %25'i hidrolik kaynaklardan, %4'ü diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyenin %14,5'i değerlendirilebilirken, rüzgâr enerjisi potansiyelinin ancak %4,8'i kullanılmaktadır. Ülkemiz için çok zengin olan güneş enerjisinden yararlanma oranı sıfıra yakındır.

Yenilenebilir enerji eylem planına göre 2023 yılına kadar tamamına yakınında dışa bağımlı olunan fosil yakıtların enerji üretimindeki payının %62'ye düşürülmesi, hidrolik kaynakların payının %22 olması, diğer yenilenebilir kaynakların payınınsa %16'ya çıkarılması hedeflenmektedir.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının özendirilmesi amacıyla başta 10 yıl süreli satın alım garantisi olmak üzere özel teşvikler getirilmiştir.

İthal güneş panelleri için yatırım teşvik uygulaması kaldırılmıştır.

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında sunduğumuz hizmetlerimiz:

Lisansa Dayalı (Kurulu Gücü 1 MW tan fazla) Tesisler İçin ve

HES, RES, JES, GES ve BİYOKÜTLE Yatırımları İçin

Yatırım yapılacak uygun arazinin seçilmesi

HES ler için su debi ve düşü potansiyellerine dayanarak elektrik üretim projeksiyonlarının yapılması

RES ler için rüzgar, nem, basınç değerlerinin ölçülerek elektrik üretim projeksiyonlarının yapılması

JES ler için sıcak su havzasının tespiti, sıcaklık, su debisi, basınç değerlerinin ölçülerek elektrik üretim projeksiyonlarının yapılması

GES ler için radyasyon ışımalarının elektrik üretim projeksiyonlarının yapılması

Yatırımın teknik ve finansal fizibilitesinin hazırlanması, finansman ihtiyaçlarının belirlenmesi

Projeye en uygun finansman modelinin seçilmesi

Üretim lisansı için gerekli izinlerin alınması (su kullanım hakkı anlaşması, sıcak su kullanım hakkı, imar ruhsatları, ÇED kararı, tarım açısından uygunluk belgesi vs.)

Lisans gerektirmeyen projeler için çağrı mektubu alınması ve bağlantı sözleşmesinin yapılması

Lisans başvuru dosyasının hazırlanması ve dosyanın izlenmesi

Anahtar teslim tesis kurulumu, faaliyete geçirilmesi, geçici kabulün alınması

Gereksinim duyulması halinde yerli, yabancı finansman kaynaklarının ve teşviklerin kullanımı için finansal danışmanlık hizmeti

Lisans Gerektirmeyen Tesisler İçin Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Proje Devirleri

Lisans Alım Satımı(Hisse Devirleri) ve Birleşmeler