ANASAYFA / KURUMSAL
HOŞGELDİNİZ
BİZ KİMİZ NELER YAPIYORUZ ?

BİZ KİMİZ ? 

Günümüzde finans fonksiyonu, hem işletmenin temel amaçlarına ulaşmasına yardım etmekte hem de diğer işletme fonksiyonlarına, işletme amaçlarına dönük bir biçimde yardım eden bir fonksiyon olma özelliği göstermektedir. Bu yeni yaklaşımın doğal sonucu olarak M.A.K Management, işletmenin temel amaçlarına ulaşmasını sağlayıcı finansal politika ve stratejileri saptamak, gerek duyulan sermayeyi sağlamak, saptanan politika ve stratejilere uygun programları gerçekleştirmek ve uygulama sonuçlarını kontrol etmek gibi görevleri üstlenmiş bulunmaktadır.

M.A.K Management, Finansal yönetim de ise, işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan fonların temin edilmesi ve bu fonların uygun bir şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Çağdaş işletmeciliğin gelişmesi, finansal kaynakların yönetimini daha önemli bir duruma getirmiştir. Bu nedenle işletmelerin hayatta kalması, kaynaklarını etkili bir biçimde yönetebilme kapasitesiyle doğru orantılı olup, buna bağlı olmaktadır. Kaynaklarını rasyonel kullanmasını bilen işletmeler büyümekte ve gelişmekte, dolayısıyla hayatta kalma şansını yakalayabilirken, kaynaklarını gereği gibi yönetemeyen işletmeler ise zarar etmeye ve kapanmaya doğru gitmektedir.

M.A.K Management, Finansal sektör, tasarruflar ve yatırımlar arasındaki “aracılık” hizmetini sunmaktadır. Yatırımların, ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi olduğu gözönüne alındığında, finansal sistemin kalkınma/büyüme sürecinde pozitif ve önemli bir rol oynaması sağlayabilecek potansiyele sahip olan finansal ve teşvik danışmanlığı firmasıyız.

M. Anıl KABACAN, 1988 yılında Denizli’de dünyaya geldi.

2010’da Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra Almanya Kaiserslautern Üniversitesi İş Etütleri ve Ekonomi Anabilim Dalı Uluslararası Finansman bölümünde DAAD bursuyla yüksek lisans yaptı. Johann Wolfgang Goethe Frankfurt am Main Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Anabilim Dalında yan dalını ve Gdansk Üniversitesi Yatırım Projeleri Analizine dair eğitimimi tamamlayan M. Anıl KABACAN, Türkiye’ye dönüş yaptı. Anadolu Üniversitesi’nde hala aynı dalda doktora yapmakta. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2012-2013 Öğrenim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Karacasu Turizm Meslek Yüksekokulunda ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ek derslere girdi. Üniversite bünyesinde Farabi, Euro Desk ve AGH akreditasyonu gibi faaliyetlerin kurulumunu öğretim görevlisi ekibiyle gerçekleştirdi.

2013 yılı ocak ayında kendi Yatırım, Teşvik ve Finansman Danışmanlık firmasını; Fırsat Ofisi Consulting Management şirketini kurdu. IPARD, KKDK, Teşvik Belgesi, Turizm Yatırım Belgesi, Kalkınma Ajansı hibeleri, Ulusal Ajans ve AB projeleri, TÜBİTAK ve Ekonomi Bakanlığı destekleri ile yatırım finansmanının yerli yada yabancı kaynaklarla sağlanmasına dair faaliyetleri Haziran 2015’e kadar devam etti.

Devletin ve uluslararası finansman kuruluşlarının anonim şirketlere özellikle teşvik ve finansmanda pozitif ayrımcılık yapmasından dolayı, yeni bir şirket yapılanmasına geçerek tek ortaklı anonim şirket kurma çalışmalarına başlayarak M.A.K Management şirketiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Uluslararası Yatırım, Katılım ve Kalkınma Bankalarının kapsamına karşılık yaklaşık 60 firma, OSB ve belediyelerle çalıştı.

Özellikle Yatırım Finansmanı ve Yatırım Projelerinin hayata geçirilmesi ile Sosyal Sorumluluk Projelerinin Süreç Yönetimi, İş Planı ve Check List normları anlamında uzmanlaştı.

M.A.K Management’ta Yön. Kur. Baş. olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.

DEĞERLERİMİZ / FARKIMIZ

Açık İletişim: Farklı bakış açılarına saygı duyuyoruz; müşterilerimizin ve çalışanlarımızın önerilerine açığız. Kurum içinde, iletişim kanallarını açık tutarak firmamıza ve çalışanlarımıza katma değer sağlayacak her türlü düşünce ve birikimi, zamanında ve sağlıklı biçimde örgütsel zinciri oluşturan tüm taraflarla paylaşırız.

Sürekli Gelişim: Sorgulayıcı bir bakış açısıyla yeni düşünce, bilgi ve becerileri edinme isteği ve çabası içindeyiz; kendimizin ve diğerlerinin sürekli gelişimi için birlikte çalışmaya ve sorumluluk almaya istekliyiz.

Müşteri Odaklılık ve Yerel Davranabilme: Yerel özellikleri de dikkate alarak tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ürün ve hizmetleri hızlı, kaliteli ve güler yüzle sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı önemsiyoruz. Sonuç Odaklılık: İstenen sonuçlara/hedeflere odaklanmayı, karşılaşılan problemleri çözmek için kendiliğinden zaman kaybetmeden harekete geçmeyi, takipçi olmayı, kârlılığı ve verimliliği artıracak şekilde işlerimizi sonuçlandırmayı benimsiyoruz.

Kurumsal Kimlik Aidiyeti: Ortak hedef ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın ve kar ortaklarımızın saygılı, adil, özverili, paylaşımcı, dayanışmacı ve katılımcı bir şekilde çalışarak kurumumuzun performansına katkı sağlamanın ve kurumumuza bağlılığın değerine inanıyoruz  

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

Gazi Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası Kümelenme Programı 2007

Kongre Turizminin Dünya Başkentlerine Katkısı Ulusal Ajans 2008

Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik AB ve TR Perspektifinden Analizi Ulusal Ajans Projesi 2008

Türk Kültürün Polonya’da Tanıtılması Projesi Leonardo Da Vinci Projesi Polonya Büyükelçiliği 2007

Kurumsal Sosyal Sorumluluk için Gençlik Anlaşması Webinar Ankara 2016

Sosyal Girişimcilik Okulu Polonya Üniversitesi 2010

Cosme ile Genç Girişimciler Fırsatları Yakalıyor Çalıştayı 2009

Şehit Aileleri Federasyonu Girişimcilik, Devlet Teşvikleri ve AB Fırsatları Semineri MİSİAD Ankara 2015

Mehmet Anıl Kabacan
YATIRIM UZMANI